Klíč k výběru projektanta

Chcete si zvolit ty nejlepší projektanty, kteří dokážou náležitě zpracovat vše, co potřebujete? Nebo sháníte někoho, s kým budete chtít spolupracovat i na dalších zakázkách v budoucnosti? Pak volte správně!

Přinášíme Vám několik základních rad pro správný výběr projektanta:

  • Vždy se zaměřte na osobnosti odborníků, na jejich schopnosti, odbornost a autorizaci, ti vytvářejí jakost ve firmě
  • Pečlivě si prověřte reference, budete mít potom jasnější představu o zkušenostech firmy
  • Nešetřete penězi na projektové dokumentaci
  • Nevěřte nízkým cenovým nabídkám
  • Pokud již máte projektanta vybraného, vždy se mu snažte dopřát dostatek času na zpracování dokumentace

Kvalitní projekt je totiž půlka úspěchu a proto se vyplatí pečlivě vybírat.

Naše služby

Zpracováváme architektonické studie včetně odhadu investičních nákladů, projektovou dokumentaci přikládanou k žádosti o vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, projektovou dokumentaci přikládanou k žádosti o stavební povolení, projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele a realizaci stavby a dokumentaci skutečného provedení. Ke všem stupňům projektové dokumentace zajišťujeme inženýrskou činnost.

STATICKÉ POSUDKY: Naše kancelář provádí statické posudky objektů i konstrukcí, které slouží jako podklady pro přípravu stavebních prací.

ZELENÁ ÚSPORÁM: Jsme oprávněni provádět odborné posudky – tepelně technická posouzení objektů, která jsou podmínkou pro přiznání dotace v rámci programu ZELENÁ ÚSPORÁM. Projekty jsme schopní dodat včetně zaměření objektu a jeho vykreslení v rozsahu požadovaném SFŽP. Ve spolupráci s žadatelem vyplníme požadované formuláře.

ZPRACOVÁNÍ NÁKLADŮ NA PROJEKT A STAVBU: Před zahájením projektových prací jsme schopni odhadnout investiční náklady na zajištění projektové dokumentace a na realizaci zamýšlené stavby. Součástí projektové dokumentace pro realizaci stavby je podle vašeho požadavku výkaz materiálu nebo položkový rozpočet.

T E K T U M spol. s r.o.
Horská 72, 541 01 Trutnov

IČ: 47454024
DIČ: CZ47454024

Tel.: +420 499 811 229

E-mail: tektum@tektum.cz
WWW: www.tektum.cz

Jak se k nám dostanete?

Zelená úsporám TEKTUM, spol. s r.o. - netfirmy.cz