Další projekty v oblasti zdravotnických staveb

Kromě výše zmíněných projektů jsme se podíleli také na realizaci následujících staveb:

Nemocnice Vrchlabí, JIP

Nemocnice Trutnov - Provozně technický objekt, sklady

Nemocnice Trutnov - Vrátnice

Nemocnice Trutnov - Márnice

Nemocnice Trutnov - Spojovací mosty a komunikace

Nemocnice Trutnov - Pavilon Interna JIP - rekonstrukce

Nemocnice Trutnov - Lékárna

T E K T U M spol. s r.o.
Horská 72, 541 01 Trutnov

IČ: 47454024
DIČ: CZ47454024

Tel.: +420 499 811 229

E-mail: tektum@tektum.cz
WWW: www.tektum.cz

Jak se k nám dostanete?

Zelená úsporám TEKTUM, spol. s r.o. - netfirmy.cz